Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek.

31-502 Kraków,
ul. Kołłątaja 7,
tel./fax (012) 421 39 02.

Nr rach. bankowego: 84 1240 2294 1111 0000 3708 7272

e-mail: zol@pro.onet.pl


Udzielanie informacji i przyjmowanie dokumentów dotyczących przyjęcia do ZOL-u:
od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 15:00
piątek jest dniem wewnętrznym
Dokumenty do przyjęcia:

Druki

Inne dokumenty:

Wykaz dokumentów do przyjęcia

Zgoda na pobyt i oświadczenie pacjenta

Zobowiązanie do zaopatrywania w ubranie

Dodatkowe informacje


 
   
Strona główna 0,28" href="mailto:zol@pro.onet.pl">