Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Ogłoszenie zamówienia

1 Ogłoszenie o zmianie zamówienia

2 Ogłoszenie o zmianie zamówienia

MiniPortal

MiniPortal

MiniPortal - aktualizacja nr 1

MiniPortal - aktualizacja nr 2

Wzór umowy

Specyfikacja warunków zamówienia

Pobierz w formacie PDF

Pobierz w formacie MS Word

Modyfikacja specyfikacji warunków zamówienia

Ogłoszenie modyfikacji SWZ

Ogłoszenie tekstu jednolitego SWZ

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na pytania do SWZ

Unieważnienie przetargu

Treść unieważnienia


 
   
Strona główna 0,28" href="mailto:zol@pro.onet.pl">