Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Ogłoszenie zamówienia

Wzór umowy

Specyfikacja warunków zamówienia

Pobierz w formacie PDF

Pobierz w formacie MS Word

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na pytania do SWZ

Sprostowanie odpowiedzi na pytania do SWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wybór oferty


 
   
Strona główna 0,28" href="mailto:zol@pro.onet.pl">